productSearch
All Axle Position
Všechny nápravy
Bus
Autobusy
Choose your search mode
Zvolte režim vyhledávání
Construction
Stavebnictví
Continental truck tires
Pneumatiky Barum pro nákladní automobily a autobusy
Drive
Hnací náprava
Enter your tire size
Zadejte rozměr pneumatiky
Goods Transports
Přeprava zboží
Next
Další
Previous
Předchozí
Select
Zvolte
Select your axle position
Zvolte nápravu
Show All Tires
Zobrazit všechny pneumatiky
Show product range
Zobrazit výrobní program
Skip
Přeskočit
Skip to results
Přeskočit na výsledky
Steer
Hnaná náprava
Trailer
Návěs
What kind of tire are you looking for?
Jaký typ pneumatiky hledáte?
Width
Šířka
Winter
Zimní
productSearchResults
Add
Přidat
All Positions
Všechny pozice
filters.application.label
Použití
Axle Position
Náprava
Clear all
Zrušit vše
Coach
Coach
Drive-axle
Hnací náprava
Edit
Upravit
Filters
Filtry
fitting results
odpovídajících výsledků
Intercity
Intercity
Load Speed Index
Index nosnosti/rychlosti
Loading
Načítání
More details
Více informací
Motorway
Dálnice
Off-road
Terénní
On / Off
Zapnuto vypnuto
On/off-road
Silnice i terén
People Transport
People Transport
Regional
Regionální silnice
Segment
Segment
Show more results
Zobrazit další výsledky
Steer-axle
Řídicí náprava
Tire Size
Rozměr pneumatiky
Trailer-axle
Návěsová náprava
Urban
Městský
Winter Tires
Zimní pneumatiky
Your preferences
Vaše preference
Your search results
Vaše výsledky vyhledávání
fitting result
výsledek vyhledávání
productDetailsPage
extMobilitySysKey_label
Další technologie
sealant_label
ContiSeal™
silent_label
ContiSilent™
loadSpeedIndex_label
Index nosnosti/rychlosti
loadCapacityKey_label
Označení nosnosti
oeManufacture_label
OE
TEMPERATURE_label
Teplota
sizeDesignation_label
Rozměr pneumatiky
TRACTION_label
Trakce
TREADWEAR_label
Opotřebení běhounu
Tire Size
Rozměr pneumatiky
EU Tire Label
EU štítek
LI/SI
LI/SI index
microsite_eulabel_link_label
EU štítek