productDetailsPage
sizeDesignation_label
Rozmiar opon
loadSpeedIndex_label
LI/SI
microsite_eulabel_link_label
Etykieta opony UE
productSearch
All Axle Position
Wszystkie osie
Bus
Opony autobusowe
Choose your search mode
Wybierz model
Construction
Opony budowlane
Continental Truck & Bus Tires
Opony Barum do ciężarówek oraz autobusów
Drive
Oś napędowa
Enter your tire size
Podaj rozmiar opon
Goods Transports
Transport towarów
Next
Dalej
Previous
Powrót
Select
Wybierz
Select your axle position
Wybierz oś
Show All Tires
Pokaż wszystkie opony
Show product range
Pokaż gamę produktów
Skip
Pomiń
Skip to results
Przejdź do wyników
Steer
Oś sterująca
Trailer
Oś przyczepowa
What kind of tire are you looking for?
Jakich opon szukasz?
Width
Wybierz rozmiar
Winter
Opony zimowe
Continental truck tires
Opony Barum do ciężarówek oraz autobusów
productSearchResults
Add
Dodaj
All Positions
Wszystkie osie
filters.application.label
Zastosowanie
Axle Position
Clear all
Wyczyść wszystko
Coach
Autokary
Drive-axle
Oś napędowa
Edit
Edytuj
Filters
Filtry
fitting results
wyników dopasowania
Intercity
Transport międzymiastowy
Load/ Speed Index
Indeks nośności/prędkości
Loading
Ładowanie
More details
Więcej szczegółów
Motorway
Transport autostradowy
Off-road
Off-road
On / Off
On / Off
On/off-road
On/off-road
People Transport
Transport ludzi
Regional
Transport regionalny
Segment
Przeznaczenie
Show more results
Pokaz więcej wyników
Steer-axle
Oś sterująca
Tire Size
Rozmiar opon
Trailer-axle
Oś przyczepowa
Urban
Transport miejski
Winter Tires
Opony zimowe
Your preferences
Twój wybór
Your search results
Pokaż wszystkie opony
Bus
Autobusowe
Construction
Budowlane
Goods Transports
Transport towarów
Winter
Opony zimowe
Steer
Oś sterująca
Drive
Oś napędowa
All Axle Position
Wszystkie osie
Trailer
Oś przyczepowa
general
Learn More
Dowiedz się wiecej