productDetailsPage
sizeDesignation_label
Veľkosť pneumatiky
loadSpeedIndex_label
Index nosnosti/rýchlosti
microsite_eulabel_link_label
EÚ štítok pneumatík
axlePosition_label
Umiestnenie nápravy
rimDiameterInch_label
Priemer ráfika (britský palec)
tireWeight_label
Hmotnosť pneumatiky (kg)
productSearch
All Axle Position
Všetky polohy nápravy
Bus
Autobus
Choose your search mode
Zvoľte režim vyhľadávania
Construction
Construction
Continental truck tires
Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy
Continental Truck & Bus Tires
Pneumatiky Continental pre nákladné vozidlá a autobusy
Drive
Pohon
Enter your tire size
Zadajte veľkosť pneumatiky
Goods Transports
Preprava tovaru
Next
Ďalšia
Previous
Predchádzajúci
Select
Vyberte
Select your axle position
Vyberte polohu nápravy
Show All Tires
Zobraziť všetky pneumatiky
Show product range
Zobraziť sortiment
Skip
Preskočiť
Skip to results
Preskočiť na výsledky
Steer
Riadenie
Trailer
Príves
What kind of tire are you looking for?
Aký druh pneumatiky hľadáte?
Width
Šírka
Winter
Zimné
productSearchResults
Add
Pridať
All Positions
Všetky polohy
filters.application.label
Použitie
Axle Position
Poloha nápravy
Clear all
Vymazať všetko
Coach
Coach
Drive-axle
Hnacia náprava
Edit
Upraviť
Filters
Filtre
fitting results
zodpovedajúcich výsledkov
Intercity
Intercity
Load/ Speed Index
Index zaťaženia/rýchlosti
Loading
Načíta sa
More details
Ďalšie podrobnosti
Motorway
Motorway
Off-road
Off-road
On / Off
On / Off
On/off-road
On/off-road
People Transport
Preprava osôb
Regional
Regional
Segment
Segment
Show more results
Zobraziť ďalšie výsledky
Steer-axle
Riadená náprava
Tire Size
Veľkosť pneumatík
Trailer-axle
Náprava prívesu
Urban
Urban
Winter Tires
Zimné pneumatiky
Your preferences
Vaše preferencie
Your search results
Vaše výsledky hľadania