You are currently at our Czech Republic website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Jak se vyhnout defektu pneumatiky na silnici

Poškození pneumatik lze předejít. Zjistěte, co je příčinou poškození pneumatiky a jak tomu zabránit.

Přestože statistiky hovoří jinak, všichni motoristé se s tím někdy setkají: Během jízdy vám praskne pneumatika nebo píchnete. Ve skutečnosti dochází k poruchám pneumatik jednou za deset let nebo každých 150 000 kilometrů (95 000 mil), pokud vůbec. Díky následujícím radám můžete zůstat v klidu a jezdit bezpečně.

Barum broken tyre imagePředcházení defektu nebo propíchnutí pneumatiky

Většina poškození pneumatik může mít jedinou příčinu: nedostatečná péče o pneumatiky a špatná údržba. Selhání pneumatik je vzácné a navíc se mu dá snadno zabránit. Mezi zbývající možné příčiny poškození spadají vnější vlivy, které nemůžete vždy předvídat. Vždy může dojít k poškození hřebíkem, kusem skla nebo i při náhlém prudkém brzdění. V těchto případech je dobré vědět, jak si s prázdnou pneumatikou poradit.Naše odborné poradenství:

Barum Expert carrying a Tyre and winking

Většina lidí si představuje, že defekt pneumatiky je velká a dramatická událost. Nebojte se, není to žádná hrůza. Když se to stane, ucítíte, že se zhoršilo řízení a bude se vám zdát, jako byste jeli po hrbolatém povrchu. Můžete také slyšet nárazy. To vaše prázdná pneumatika naráží na zem. Při nejbližší příležitosti zastavte a pneumatiky zkontrolujte.
Opotřebovaná pneumatika: Hlavní příčina poškození pneumatik

Nejdůležitější věc, kterou byste měli vědět o opotřebení pneumatik je, že mu nelze zabránit. Hraje zásadní roli při samotné jízdě vozidla. Výsledkem by měly být rovnoměrně opotřebované pneumatiky. Čemu však zabránit můžete, je nežádoucí opotřebení pneumatik, které může snížit jejich životnost. To se projeví nepravidelným a zvýšeným úbytkem hmoty pneumatiky.
Nerovnoměrné opotřebení pneumatiky

Opotřebení vnitřního nebo vnějšího okraje pneumatiky

Pokud vaše pneumatiky vykazují větší opotřebení na vnitřním nebo vnějším okraji, může to mít dvě příčiny. Jednou z nich je kladný nebo záporný úhel sbíhavosti, druhou pak nesprávný odklon osy pneumatiky. Obě příčiny lze odhalit kontrolou polohy a úhlu odklonu pneumatiky při montáži.

 

 

Pokud svírají pneumatiky kladný nebo záporný úhel, nejsou namontovány rovnoběžně se směrem jízdy vozidla. Při pohledu shora je při záporném úhlu sbíhavosti vzdálenost mezi předními okraji pneumatik větší než vzdálenost mezi jejich zadními okraji, přičemž dochází k opotřebení vnitřních okrajů pneumatik. Je-li vzdálenost mezi předními okraji pneumatik menší než vzdálenost mezi jejich zadními okraji, dochází k opotřebení vnějších okrajů pneumatik.

Úhel odklonu kola vyjadřuje, jaký úhel svírá osa pneumatiky se svislou osou kolmou na povrch. Při pohledu zepředu nebude pneumatika stát rovně, ale bude nakloněná do strany. Kladný úhel odklonu znamená opotřebení vnějšího okraje pneumatiky, zatímco záporný úhel odklonu se projeví jako opotřebení vnitřního okraje pneumatiky.

Přestože se sbíhavost i odklon mohou jevit jako chyba při montáži pneumatik, k oběma může docházet při určitých stylech jízdy. Jde například o jízdu přes obrubníky nebo přejíždění zpomalovacích retardérů vyšší rychlostí. Tyto překážky vždy přejíždějte opatrně a pod správným úhlem, aby vám pneumatiky vydržely co nejdéle.
Opotřebení střední části běhounu

Opotřebení střední části běhounu se většinou vyskytuje u vozidel s velkým točivým momentem. Toto opotřebení je patrné na pneumatikách na poháněné nápravě. Kvůli silné akceleraci se pneumatika otáčí rychleji, a proto se uprostřed rychle opotřebuje. I když tomu nelze zabránit, vždy se ujistěte, že máte pneumatiky nahuštěné na správný tlak, abyste se vyhnuli zkrácení životnosti. Rovněž můžete pneumatiky mezi sebou pravidelně otáčet, aby se opotřebovávaly rovnoměrně na obou nápravách.
Diagonální bodové a pilovité opotřebení

Diagonální bodové opotřebení se může objevit ve spojení s opotřebením vnitřních a vnějších okrajů pneumatiky. To je běžné u pneumatik namontovaných na nepoháněné nápravě, které mají nesprávný úhel sbíhavosti. Obvykle se na pneumatice objeví pouze jednou. Aby se tomuto opotřebení zabránilo, musí být v servisu provedena kontrola úhlu sbíhavosti kol. Také je třeba pneumatiky na vozidle měnit navzájem.

Pilovité opotřebení se objevuje během normálního používání, obvykle na pneumatikách nepoháněné nápravy. Jak se pneumatika odvaluje, běhoun se dostává do kontaktu s povrchem. Povrch pneumatiky ve styku s povrchem se nazývá styčná plocha. Jak se dále odvaluje a daná oblast běhounu ztrácí kontakt s povrchem, jednotlivé bloky dezénu se před zaujetím obvyklého tvaru otírají o povrch. Pilovité opotřebení odkazuje na to, že bloky běhounu jsou více opotřebované na zadní straně (ve smyslu otáčení pneumatiky) než na přední straně. Pokud toto opotřebení není příliš silné, není to nic neobvyklého. Pokud je však opotřebení viditelnější, je vhodné nechat zkontrolovat pneumatiku a její montáž.
Nejjednodušší způsob, jak zabránit defektu

Nejčastější příčinou nehod a poškozených pneumatik je nesprávný tlak v pneumatikách. Pneumatiky jsou často podhuštěné, protože nejsou pravidelně kontrolovány. Trvalé udržování správného tlaku v pneumatikách je však nejlepším způsobem, jak z pneumatiky vytěžit maximum, bezpečně jezdit a šetřit peníze.

Jízda s mírně podhuštěnými pneumatikami vede ke snížené odezvě řízení, menší směrové stabilitě, snížené nákladové efektivitě a trvanlivosti. Pokud tlak poklesne ještě více, může se pneumatika přehřívat. V důsledku toho se poškodí struktura pneumatiky a může dojít k jejímu úplnému selhání.
Prázdná pneumatika: Co dělat s píchlou pneumatikou

Prázdná penumatika na silnici nebo kdekoli jinde může mít více příčin. Ty lze rozdělit na tři typy poškození: proříznutí, prasknutí a proražení.
Prasknutí pneumatiky

Obvyklým selháním pneumatiky je její prasknutí o obrubník. V takovém případě mohou prasknout jednotlivé kordové vrstvy pneumatiky. Toto vnitřní poškození se zvnějšku projeví jako vyboulení na bočnici pneumatiky. To vznikne tlakem vzduchu mezi prasklými kordy. Pokud k tomu dojde, je třeba pneumatiku ihned vyměnit. Pokud nemáte rezervní kolo, doporučujeme zavolat odtahovou službu nebo asistenční službu vaší pojišťovny. Vaše obvyklá souprava na opravu defektu pneumatiky s největší pravděpodobností nebude pro opravu poškození vhodná.Naše odborné poradenství:

Barum Expert carrying a Tyre and winking

Zajímá vás, jak vyměníte pneumatiku sami? Máme pro vás průvodce jak vyměnit pneumatiku svépomocí krok za krokem.
Proříznutí pneumatiky

K proříznutí pneumatiky může dojít kvůli stavu vozovky nebo při jízdě přes ostré a vyčnívající předměty. Poškozená pneumatika bude propouštět vzduch a ucházet. Na rozdíl od proražení nelze proříznutí opravit, takže budete muset nasadit rezervní kolo nebo využít odtahovou službu.

Možná máte rezervní kolo a zajímá vás, jestli lze jezdit po dálnici s rezervním kolem. Ujistěte se, že dodržíte rychlostní limit rezervní pneumatiky (ten by měl být ve většině zemí dostačující pro jízdu po dálnici) a jeďte přímo do nejbližšího servisu.
Proražení pneumatiky

Většina těchto poškození je pouze povrchových a nevede ke ztrátě tlaku v pneumatice. Pokud však máte delší hřebík v pneumatice, je velmi pravděpodobné, že pneumatika bude pomalu ztrácet tlak. Možná si ani nevšimnete, že jedete s proraženou pneumatikou. Takže technicky zní odpověď na otázku, zda můžete jet s hřebíkem v pneumatice, že ano, avšak rozhodně vám to neradíme. Hřebík nebo šroub může v průběhu jízdy způsobit další poškození. Jakmile si všimnete, že vám něco pneumatiku prorazilo, je třeba defekt opravit pomocí opravné sady pro pneumatiky nebo nasadit rezervní kolo.Naše odborné poradenství:

Friendly Barum Expert with Clipboard in his Hand

Pokud se ptáte sami sebe, zda je lepší hřebík vyjmout, nebo ho v pneumatice nechat, nechte ho tam. Jeho odstranění může způsobit další poškození. Podívejte se do našeho průvodce jak používat sadu pro opravu proražené pneumatiky.
Jak zabránit defektu pneumatiky na dálnici?

Dávejte pozor na následující varovné signály a nebudete se muset potýkat s prasklou pneumatikou:

  • Nepravidelné opotřebení běhounu pneumatiky na vnější nebo vnitřní straně, uprostřed nebo na jednom místě znamená nesprávnou montáž pneumatiky. Za účelem opravy se obraťte na odborníka a pneumatiky mezi sebou na vozidle pravidelně vyměňujte, aby se opotřebovávaly rovnoměrně.
  • Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte každých 14 dní (ujistěte se, že jsou pneumatiky stále studené), abyste v nich udrželi ideální tlak.
  • Prasknutí pneumatiky o obrubník nebo zpomalovacích retardérech vede k jejímu selhání. Obrubníky a retardéry přejíždějte pomalu nebo se jim vyhýbejte, pokud je to možné.
  • Proříznutí a proražení pneumatiky nelze vždy zabránit, ale možná půjde pneumatiku snadno opravit.

Související obsah