You are currently at our Czech Republic website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Utahování kolových matic

Proč je důležité dotahovat matice kol

Buďme upřímní: Jak často kontrolujete utažení matic (a šroubů) kol? Jakmile jsou kola namontována a šrouby kol utaženy, je vše připraveno - nebo ne? Ne tak docela! Pokud jde o bezpečnost, je velmi důležité čas od času zkontrolovat usazení kol, a to nejen po výměně pneumatik. Proč je ale nutné matice kol dotahovat?

a mechanic in blue uniform  with white glove holding a pound wrench tighten the bolts of the wheel

Utahování matic: Bezpečnost především

Každý, kdo denně cestuje autem, by měl pravidelně dotahovat kola. Automobilové kluby doporučují kontrolovat usazení matic po 50 až 100 kilometrech a v případě potřeby je dotáhnout. Důvodem je, že šrouby kol se mohou časem uvolnit, takže kolo již není usazeno tak pevně, jak by mělo. Koneckonců, pneumatiky automobilů jsou na silnici vystaveny velkému namáhání. Tomu můžete zabránit tím, že matice kol v případě potřeby dotáhnete momentovým klíčem.

 

 
Naše odborné poradenství:

Barum Expert with finger-up gesture

V podstatě se dotahují kolové matice (kolové šrouby). Avšak lidé tento proces často nazývají „dotahování pneumatik“.

Nebojte se, kolo jen tak neupadne! Pokud se opravdu uvolní, uslyšíte při jízdě hlasité klepání. V takové situaci ihned zastavte. Zkontrolujte kolové matice a dotáhněte je nebo zavolejte havarijní službu.
Utahovací nástroj: Momentový klíč?

Momentový klíč je nepostradatelný jak při výměně kola, tak při dotahování matic. Kolové šrouby můžete utáhnout správně jen tehdy, pokud jej používáte. Základem utahování pneumatik je hodnota točivého momentu (nazývaná také utahovací moment). Ta je stanovena pro každé vozidlo nebo ráfek a udává, kolik síly je třeba vynaložit na utažení kolových šroubů. Tato hodnota musí zůstat zachována, aby šrouby vydržely zatížení, kterému jsou při jízdě vystaveny, a držely kolo bezpečně na místě. Jestliže šrouby nejsou dost utažené, mohou se při jízdě uvolnit. Jsou-li šrouby utažené příliš, závity se mohou strhnout nebo poškodit. A tady přichází na řadu momentový klíč.

Momentový klíč vám umožňuje utáhnout kolové šrouby na předepsaný moment. Jediné, co musíte udělat, je nastavit hodnotu na nástroji a pak uvolnit páčku – jakmile bude utahovacího momentu dosaženo, uslyšíte a ucítíte v klíči zřetelné cvaknutí. Ale kde najdete hodnotu stanovenou pro váš vůz?
Jaká je hodnota točivého momentu vašeho vozu?

Optimální hodnotu točivého momentu vašeho vozu nebo namontovaných ráfků naleznete v příručce vozu. Závisí na modelu vozu, velikosti ráfku, konstrukci (hliníkové nebo ocelové ráfky) a počtu šroubů. Obvykle se pohybuje mezi 110 N⋅m a 120 N⋅m. Jestliže u svého vozu vyměníte ráfky, naleznete nové hodnoty momentu v osvědčení k ráfkům.
Naše odborné poradenství:

Friendly Barum Expert with Clipboard in his Hand

Osvědčení k ráfkům vydává výrobce. Potvrzuje, že ráfky byly vyzkoušeny a schváleny příslušným orgánem.

Pokud právě nemáte k dispozici příručku k vozu, můžete se podívat na naši tabulku utahovacích momentů.
Naše odborné poradenství:

Barum Expert with friendly Gesture

Jestliže provádíte dodatečnou montáž: Nezapomeňte si nechat zapsat novou velikost ráfků do registračního dokladu vozidla. To znamená, že si na příští bezpečnostní kontrolu vozidla budete muset vzít s sebou osvědčení o ráfcích kol.
Utahování matic: Vysvětlení krok za krokem

Zkontrolujte usazení kolových matic a v případě potřeby je upravte, ať už po výměně kola, nebo před dlouhou cestou. Vysvětlíme Vám, jak kolové matice utáhnout:

Krok 1: Zařaďte první rychlostní stupeň a zatáhněte ruční brzdu. Připravte si momentový klíč.

Krok 2: Nastavte momentový klíč na stanovenou hodnotu.

Krok 3: Utáhněte šrouby kol křížově jeden po druhém. Otáčejte momentovým klíčem ve směru hodinových ručiček.

Krok 4: Povolte momentový klíč tak, aby se pružina neuvolnila a nastavené hodnoty momentu zůstaly do budoucna správné. Jestliže je pružina uvolněná, momentový klíč povolí dříve, než bude dosaženo nastavené hodnoty.
Naše odborné poradenství:

Barum Expert carrying a Tyre and winking

Dbejte na to, abyste kolové šrouby utahovali křížově. Tím zajistíte, že kolo bude správně usazeno.

Související obsah