You are currently at our Slovakia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Kontakt pre všeobecné a technické otázky, horúca linka pre dodržiavanie predpisov

Naši odborníci na pneumatiky vám radi pomôžu

Vaša žiadosť


Vaše kontaktné údaje
súhlas so spracovaním údajov

Horúca linka pre dodržiavanie predpisov


Firemný duch a etika spoločnosti Continental (napr. bezúhonnosť, čestnosť a dodržiavanie zákonov) sú zdokumentované v Kódexe správania, BASICS a usmerneniach o riadení spoločnosti. Naša firemná kultúra je založená na týchto hodnotách.

Odkaz na horúcu linku pre dodržiavanie predpisov a boj proti korupcii