You are currently at our Slovakia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Sprievodca prerezávaním 

Naše odporúčania na prerezávanie pneumatík

Všetky pneumatiky Barum, ktoré možno prerezávať, majú v súlade s predpisom EHK 54 na oboch bočných stenách nápis REGROOVABLE.

A marking on a truck tyre indicating the regroovability of the tyre

Prehĺbenie dezénu získané prerezávaním až do hĺbky 4 mm znamená podstatné zvýšenie výkonu pneumatiky.

Ako časť konštrukcie majú všetky pneumatiky s oceľovým nárazníkom pre nákladné automobily tzv. zosilnenou bezpečnostné vrstvu medzi hornou plochou nárazníka a dezénovými drážkami. Táto zosilnená bezpečnostná vrstva slúži na to, aby bránila kameňom a pod. Preniknúť do oceľového nárazníka a do kostry.

Všetky celooceľové pneumatiky pre nákladné vozidlá označené "REGROOVABLE" môžu byť prerezávanie, aby sa predĺžila ich životnosť. Musí však zostať najmenej 2 mm hrubá vrstva medzi nárazníkom a novou dolnou plochou drážky, získané prerezaním.

Hoci pneumatika môže byť protektorovaná po dosiahnutie zákonného stupňa opotrebovania, prerezávanie nemusí byť možné. Hrúbka bezpečnostné vrstvy nad nárazníkom môže byť znížená a kamene a pod. Môžu ľahko prenikať a poškodzovať oceľový nárazník, čo môže viesť k jeho korózii. To môže mať tiež negatívny vplyv na protektorovateľnosť pneumatík.

Najvhodnejší čas pre prerezávanie nastáva, keď je dezén ojazdený do zostávajúcej hĺbky cca 3 mm. Pneumatiku treba poriadne prezrieť a uistiť sa, že opotrebenie je rovnomerné. Pozornosť je potrebné venovať miestnym poškodením alebo nepravidelne opotrebovaným častiam dezénu.

Prerezávanie musí robiť odborník, aby sa vylúčili chyby v postupe, ktoré by znižovali možnosti neskoršieho protektorovanie pneumatiky.

V niektorých krajinách (napr. Nemecko pre autobusy KOM-100 a Rakúsko pre autobusy), je prerezávanie pneumatík na predných nápravách diaľkových autobusov zakázané. Všeobecne sa neodporúča prerezávanie pneumatík pre predné nápravy autobusov.

Všetky pneumatiky Barum, ktoré sú na bočnici označené "REGROOVABLE", sú určené na prerezávanie.

Súvisiace témy