You are currently at our Slovakia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

Uťahovanie kolesových matíc

Prečo musia byť matice kolies pevne utiahnuté

Povedzme si úprimne: Ako často kontrolujete dotiahnutie matíc a skrutiek kolies? Po namontovaní kolies a utiahnutí skrutiek kolies je všetko hotové - však? Nie tak celkom! Pokiaľ ide o bezpečnosť, je veľmi dôležité z času na čas skontrolovať upevnenie kolies, a to nielen po výmene pneumatík. Prečo je ale potrebné matice kolies doťahovať?

a mechanic in blue uniform  with white glove holding a pound wrench tighten the bolts of the wheel

Uťahovanie matíc: Bezpečnosť na prvom mieste

Každý, kto denne cestuje autom, by mal kolesá pravidelne doťahovať. Automobilové kluby odporúčajú kontrolovať matice kolies po 50 až 100 kilometroch a v prípade potreby ich dotiahnuť. Skrutky kolies sa totiž časom môžu uvoľniť, takže koleso už nie je usadené tak pevne, ako by malo byť. Pneumatiky automobilov sú totiž na ceste vystavené veľkému zaťaženiu. Tomu môžete zabrániť tak, že v prípade potreby dotiahnete matice kolies momentovým kľúčom.

Náš expert odporúča:

Barum Expert with finger-up gesture

Presne povedané, uťahujú sa matice a skrutky kolies. Ľudia však tento proces často nazývajú "doťahovanie pneumatík".

Nebojte sa, koleso nemôže len tak jednoducho odpadnúť! Ak je skutočne uvoľnené, počas jazdy budete počuť hlasné klepanie. V takejto situácii okamžite zastavte. Skontrolujte matice kolies a dotiahnite ich alebo zavolajte asistenčnú službu.

Nástroj na uťahovanie: Momentový kľúč

Momentový kľúč je nevyhnutný pri výmene kolesa aj pri uťahovaní matíc. Skrutky kolies môžete správne utiahnuť len vtedy, ak ho použijete. Hodnota krútiaceho momentu (nazývaná aj uťahovací moment) je základom pre doťahovanie pneumatík. Je nastavená pre každé vozidlo alebo ráfik a udáva, aká sila je potrebná na dotiahnutie skrutiek kolesa. Táto hodnota musí byť dodržaná, aby skrutky vydržali zaťaženie, ktorému sú vystavené počas jazdy, a aby koleso bezpečne držalo na mieste. Ak skrutky kolesa nie sú dostatočne utiahnuté, môžu sa počas jazdy uvoľniť. Ak sú skrutky príliš utiahnuté, môže dôjsť k strhnutiu alebo poškodeniu závitov. Práve na to slúži momentový kľú

Momentový kľúč umožňuje utiahnuť skrutky kolies na predpísaný krútiaci moment. Stačí nastaviť hodnotu na nástroji a potom uvoľniť páčku - po dosiahnutí uťahovacieho momentu budete počuť a cítiť zreteľné cvaknutie v kľúči. Kde však nájdete hodnotu nastavenú pre vaše vozidlo?


Aká je hodnota krútiaceho momentu vášho vozidla?

Optimálnu hodnotu krútiaceho momentu pre vaše vozidlo alebo namontované ráfiky nájdete v príručke k vozidlu. Závisí od modelu vozidla, veľkosti ráfika, konštrukcie (hliníkové alebo oceľové ráfiky) a počtu skrutiek. Zvyčajne sa pohybuje medzi 110 Nm a 120 Nm. Ak na svojom vozidle vymeníte ráfiky, nové hodnoty krútiaceho momentu nájdete v certifikáte ráfika.

Náš expert odporúča:

Friendly Barum Expert with Clipboard in his Hand

Certifikát pre ráfiky vydáva výrobca. Potvrdzuje, že ráfiky boli testované a schválené príslušným orgánom.

Ak práve nemáte príručku k svojmu vozidlu, môžete si pozrieť našu tabuľku krútiacich momentov.

Náš expert odporúča:

Barum Expert with friendly Gesture

Ak robíte na kolese dodatočnú montáž: Nezabudnite si nový rozmer ráfikov zapísať do technického preukazu vozidla. To znamená, že na najbližšiu technickú kontrolu vozidla si budete musieť so sebou vziať osvedčenie o veľkosti ráfika kolesa.

Uťahovanie matíc: Postup krok za krokom

Check the seating of your wheel nuts and adjust if necessary, whether after a tyre change or before a long journey. We will explain how to tighten your wheel nuts:

Krok 1: Zaradte prvý rýchlostný stupeň a zatiahnite ručnú brzdu. Pripravte si momentový kľúč.

Krok 2: Nastavte momentový kľúč na stanovenú hodnotu.

Krok 3: Utiahnite skrutky kolies jednu po druhej krížovým spôsobom. Momentovým kľúčom otáčajte v smere hodinových ručičiek.

Krok 4: Uvoľnite momentový kľúč, aby sa pružina neuvoľnila a nastavenie hodnoty krútiaceho momentu zostalo správne aj v budúcnosti. Ak je pružina uvoľnená, momentový kľúč povolí pred dosiahnutím nastavenej hodnoty.

Náš expert odporúča:

Barum Expert carrying a Tyre and winking

Nezabudnite skrutky kolies uťahovať do kríža. Tým sa zabezpečí správne usadenie kolesa.

Súvisiaci obsah