You are currently at our Slovakia website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

EÚ štítky

Čo potrebujete vedieť o štítkoch EÚ

Všetky pneumatiky predávané v Európskej únii podliehajú povinnému označovaniu pneumatík. Nová schéma označovania pneumatík v EÚ, ktorá nadobudne účinnosť 1. mája 2021, poskytuje komplexnejšie informácie o vybraných pneumatikách a vzťahuje sa tiež na pneumatiky pre ťažké úžitkové vozidlá. Poskytuje objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na základe troch dôležitých výkonnostných vlastností pneumatiky: valivého odporu (a teda palivovej úspornosti), priľnavosti za mokra a vonkajšieho hluku valenia pneumatiky. Ďalšie piktogramy označujú vhodnosť pneumatiky do náročných snehových podmienok (symbol 3PMSF) alebo jej priľnavosť na ľade, aj keď druhá uvedená vlastnosť sa týka len pneumatík pre osobné automobily.

Nová schéma štítkov zahŕňa pneumatiky pre osobné automobily, autobusy a nákladné vozidlá. Ďalšie podrobnosti o novom nariadení o štítkoch EÚ na označovanie pneumatík nájdete na oficiálnej webovej lokalite Komisie EÚ.

Porozumenie štítku EÚ a piktogramom na ňom pomáha vodičom alebo správcom vozových parkov prijímať informované rozhodnutia z hľadiska bezpečnosti na cestách v súvislosti s pneumatikami, z hľadiska nižších emisií CO2 a väčšej palivovej úspornosti.

Je potrebné uviesť, že úspora paliva a bezpečnosť na cestách sú vo veľkej miere závislé od podmienok na ceste a počasia, typu vozidla a obzvlášť štýlu jazdy.

 

Semperit EU Tyre label overview technical-detail

1. Priľnavosť za mokra

Priľnavosť za mokra je najkritickejšou vlastnosťou z pohľadu bezpečnosti. Trieda priľnavosti za mokra udáva, aká vysoká bude miera priľnavosti pneumatiky za mokra, pričom sa pneumatika podľa tejto miery zaraďuje do tried od A do E. Vyššia trieda znamená kratšie brzdné dráhy na mokrých cestách.

Tyre Graphic

2. Úspornosť paliva

V závislosti od valivého odporu pneumatiky sa jej palivová úspornosť bude pohybovať v rozsahu od triedy A (označujúcej najlepšiu palivovú úspornosť) až po triedu E. Spotreba paliva zohráva dôležitú úlohu z ekonomického a ekologického hľadiska. Dôvodom je to, že nízka spotreba paliva má kladný účinok na uhlíkovú stopu vozidla, a to najmä v prípade ťažkých úžitkových vozidiel.

Tyre graphic

3. Hladina hluku

Ide o vonkajší hluk valenia pneumatiky meraný v decibeloch. Štítok uvádza hladinu hluku v triedach od A do C.

Tyre graphic

Ďalšie piktogramy pre podmienky so snehom a ľadom

Okrem štandardného štítka sa v relevantných prípadoch budú používať aj piktogramy súvisiace s výkonom v náročných snehových podmienkach (3PMSF) alebo priľnavosťou na ľade (iba pneumatiky pre osobné automobily/triedy C1).

Piktogram priľnavosti na snehu (3PMSF) bude k dispozícii v prípade zimných a celoročných pneumatík testovaných pri definovaných zimných podmienkach, ktoré poskytujú požadovaný výkon v náročných snehových podmienkach.

Piktogram priľnavosti na ľade bude k dispozícii v prípade zimných pneumatík s výnimočnými vlastnosťami pri jazde na ľade, ktoré potvrdila stanovená skúška priľnavosti na ľade. Tieto pneumatiky sú konkrétne navrhnuté na cestné povrchy pokryté ľadom a zhutneným snehom a mali by sa používať iba vo veľmi náročných klimatických podmienkach (napríklad v oblastiach s veľmi nízkymi teplotami v severských krajinách). Používanie pneumatík s priľnavosťou na ľade v menej náročných klimatických podmienkach (napríklad vo vlhkých podmienkach alebo v oblastiach s vyššími zimnými teplotami) by mohlo viesť k suboptimálnemu výkonu, obzvlášť pokiaľ ide o priľnavosť za mokra, handling a opotrebenie.

 

Graphic

Ako súvisí valivý odpor s úsporou paliva?

Pri otáčaní sa pneumatiky deformujú smerom k povrchu vozovky a od neho, čím dochádza k strate energie. Množstvo stratenej energie súvisí s valivým odporom pneumatiky.

Pneumatiky s nízkym valivým odporom sú energeticky najúčinnejšie. To znamená, že na pohyb vozidla je potrebný menší výkon, a teda aj menej paliva.

Keďže pneumatiky môžu predstavovať 20 až 30 % spotreby paliva vozidla, výber nových energeticky účinných pneumatík prinesie priame úspory nákladov na palivo.

 

Tipy pre efektívnu jazdu

Na zvýšenie palivovej úspornosti a bezpečnosti na cestách zvážte nasledujúce faktory:

  • Ekologická jazda môže výrazne znížiť spotrebu paliva;
  • Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách; nízky tlak zvyšuje spotrebu paliva a ovplyvňuje brzdný výkon;
  • Vždy udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami;
  • Skontrolujte, či sa na pneumatikách nevyskytujú známky nerovnomerného opotrebovania, najmä na okrajoch predných pneumatík. Nerovnomerné opotrebovanie môže naznačovať problém so stopou alebo zavesením, ktorý môže zvýšiť spotrebu paliva a spôsobiť rýchlejšie opotrebovanie pneumatík;
  • Vyhnite sa prudkému zrýchľovaniu a spomaľovaniu; zvyšuje to spotrebu paliva aj opotrebovanie pneumatík;
  • Dodržiavajte odporúčania výrobcu vozidla týkajúce sa údržby;
  • Nadmerná hmotnosť zvyšuje spotrebu paliva; pravidelne odstraňujte z vozidla nepodstatné predmety.
     

Súvisiace témy